studium

Přihláška a fotografie:

- odevzdání do 2. března 2020

- osobně nebo poštou na adrese SŠ-COPTH, Novovysočanská 5, Praha 9, 190 00

přijímací

řízení

profil

absolventa

učivo