profil absolventa

Uplatnění našich absolventů oboru Fotograf je velmi široké. Během studia si vyzkouší a osvojí hlavní oblasti propagační, módní i technické fotografie a dostanou tak dobrou průpravu pro práci ve studiích produktové fotografie, reklamních agenturách apod. Protože pro tuto práci jsou také důležité znalosti digitálního zpracování fotografií, je během studia kladen důraz na počítačovou úpravu vlastních fotografií a to nejen na odborném výcviku, ale také v rámci samostatného předmětu Digitální fotografie. To zahrnuje také základy počítačové grafiky – naši absolventi tedy umí vytvořit návrh reklamního katalogu, propagační plakát, návrh firemního vizuálu apod.

 

Dále také získají zkušenosti v oblastech jako je fotografie architektury, krajiny, reportážní (sportovní) a dokumentární fotografie. Mohou se tedy uplatnit jako kmenoví nebo externí fotografové či obrazoví editoři v elektronických i tištěných médiích. Naši absolventi se také seznámí se základy videotvorby, která dnes tvoří důležitou součást médií.

 

Ještě širší uplatnění pak nabízí našim absolventům oblast fotografických služeb, jako jsou fotografické prodejny, show-roomy, zpracování fotografií, odborné poradenství, foto kurzy apod. Realizaci zakázek a komunikaci s klienty si naši žáci vyzkouší během povinné praxe a také na naší vlastní fotografické provozovně.

 

Absolventi mohou také pokračovat ve studiu fotografie a příbuzných oborů jako je film či grafika na vysokých uměleckých školách a získat tak další příležitosti pro rozvoj jejich odbornosti.