přijímací řízení

Přihláška společně s fotografiemi se odevzdává do 1. března 2022.

Pro přijetí do oboru Fotograf musejí uchazeči úspěšně projít přijímacím řízením, které se skládá z těchto částí:

(platí pouze pro 1. kolo přijímacího řízení)

1. test z českého jazyka a literatury (CERMAT)

2. test z matematiky (CERMAT)

3. průměr prospěchu z 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy základní školy

4. fotografický soubor 8 nebo více fotografií na volné téma (minimální velikost 13×18 cm) - fotografie doporučujeme vhodně adjustovat (paspartace, podlepení jednobarevnou čtvrtkou, KAPA deska, nalepení na forex atd.), odevzdávejte fotografie v samostatných podepsaných deskách odpovídající formátu, jednotlivé fotografie podepište na zadní straně. 

 

Nabízíme uchazečům konzultaci fotografií na dni otevřených dveří nebo po individuální domluvě. 

Termíny přijímacího řízení:

1. termín: úterý 12. dubna 2022

2. termín: středa 13. dubna 2022

přihláška ke studiu