přijímací řízení

Pro přijetí do oboru Fotograf musejí uchazeči úspěšně projít přijímacím řízením, které se skládá z těchto částí:

(platí pouze pro 1. kolo přijímacího řízení)

1. test z českého jazyka a literatury

2. test z matematiky

3. průměr prospěchu z prvního pololetí 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy základní školy (v přijímacím řízení se nehodnotí vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/2020)

4. soubor 8 nebo více fotografií na volné téma (minimální velikost 13×18 cm) - fotografie doporučujeme vhodně adjustovat (paspartace, podlepení jednobarevnou čtvrtkou, KAPA deska, nalepení na forex atd.), odevzdávejte fotografie v samostatných podepsaných deskách odpovídající formátu, jednotlivé fotografie podepište na zadní straně. 

 

Nabízíme uchazečům konzultaci fotografií na dni otevřených dveří nebo po individuální domluvě. 

přihláška ke studiu

přijímací řízení 2020/2021