stručná historie

Obor fotograf má na středních školách v České republice dlouhou tradici. Poprvé se začal vyučovat už v roce 1920, kdy ho otevřela Státní grafická škola v Praze. Ve 30. letech 20. století na ní působil například Jaromír Funke či Josef Ehm. Nejednalo se nicméně o klasický model středního vzdělání, který známe dnes, nýbrž pouze o dvouletý kurz. Až v 50. letech se obor stal maturitním a v roce 1957 opouští školu první maturanti. V té době vznikají také učňovské školy, které zřizuje družstvo Fotografia Praha. Ty byly určitou alternativou pro studenty, kteří nezvládaly náročné maturitní studium na zmíněné Státní grafické škole. Zájemci o výuční list v oboru fotograf však museli studovat mimo Prahu, v Děčíně nebo Prostějově. První pražský „učňák“ byl zřízen až v roce 1969. Tato škola měla své dílny například na Starém městě a ateliéry na Jungmannově náměstí. V průběhu své existence prošla mnoha změnami zřizovatelů i místy působení. Po zániku družstva Fotografia Praha v 90. letech se zřizovatelem stalo město a v roce 1998 se škola přestěhovala do Novovysočanské ulice na Praze 9, kde obor sídlí dodnes. Dřívější učiliště dnes spadá pod SŠ-COPTH a obor je čtyřletý, zakončený maturitou. Za dobu téměř padesátileté historie prošlo lavicemi, laboratořemi a ateliéry mnoho úspěšných fotografů, jako například Aleš Kuneš, Jiří Křenek, Jan Schejbal, Lucie Škvorová, Přemysl Havlík, Barbora Reichová, Martin Wagner, Filip Singer a mnoho dalších. Někteří ze jmenovaných pokračovali ve studiích na fotografických vysokých školách nebo se prosadili v profesionální sféře. Na škole se vystřídalo mnoho výrazných pedagogů. Obor vznikl na konci 60. let díky Miluši Ryšánkové. V 70. a 80. letech ho vedl fotograf a výtvarník Jiří Škoch. Po revoluci na škole působili Aleš Kuneš, Jana Kaněrová, Marcel Ryšánek, Barbora Reichová nebo Petra Zůnová. V současné době tvoří učitelský sbor oboru mladý kolektiv pedagogů, jež jsou všichni absolventi fotografických vysokých škol. Jedná se o Matěje Adámka, Michala Czanderleho, Daniela Huštáka, Antonína Křišťana a Radana Štreita.

o škole

Výuka probíhá v budově školy Novovysočanská 5. V rámci výuky jsou žákům k dispozici čtyři plně vybavené ateliéry, kde používáme techniku firmy Fomei, dále fotokomory, počítačová učebna a v Karlíně máme naší žákovskou provozovnu, která slouží jako tiskové studio pro veřejnost. Jelikož je fotografie obor, který se stále technicky vyvíjí, snažíme se pro žáky zajistit nejnovější techniku. Proto si v rámci výuky mají možnost zapůjčit objektivy, blesky, filtry a další příslušenství pro fotoaparáty Nikon i Canon. Vlastníme také dvě full frame digitální zrcadlovky, které jsou žákům také k dispozici. Spolupracujeme s firmou Tamron, která nám do výuky půjčuje speciální objektivy a připravuje workshopy. V prvním ročníku  dostane každý žák slevovou kartu do Centra FotoŠkoda. 

005.jpg

budova školy

004.jpg

prostory školy

003.jpg

fotografická učebna

002.jpg

fotokomora

001.jpg

jeden z ateliérů

027.JPG

učitelé Oboru Fotograf

zleva: Křišťan, Hušták, Štreit, Czanderle, Kovalský Adámek